خبر خبر

کاهش 27 درصدي پروازهاي فرودگاه مشهد
فرودگاه مشهد در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98،
( قبل از شيوع کوويد 19) بيست و هفت درصد کاهش پرواز و 54 درصد کاهش مسافر داشته است و در مقايسه با بازه زماني مشابه در سال 99 رشد 118 درصدي در عمليات پروازي و افزايش 84 درصدي مسافر را تجربه کرده است.
به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خراسان رضوی؛ فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در سه ماهه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه در سال 1399؛ در بخش جابجایی مسافر رشد 84 درصدی و در نشست و برخاست پروازها رشدی 118 درصدی داشته است. 
بر این اساس در فروردین، اردیبهشت و خرداد 1400 فرودگاه مشهد در مجموع 958686 مسافر اعزام و پذیرش کرده است و 10 هزار و 236 عملیات پروازی انجام داده است.
اما از نگاه آمار، فرودگاه مشهد در آیتم های اعزام و پذیرش مسافر و پروازهای سه ماهه نخست سالجاری نسبت به سه ماهه نخست سال  1398 (که کشور درگیر شرایط کووید 19 نبوده است)، به ترتیب کاهش 54 درصدی و 27 درصدی داشته است.
اهمّ نکات آماری و قابل توجه در خصوص آمار پروازی و مسافر سه ماهه نخست سال 1400:
•    از 1823 پرواز داخلي انجام شده به 27 مسیر داخلي كه توسط 18 شركت هواپیمایي داخلي انجام شده، بیشترین پرواز مربوط به مسیر مشهد - تهران با 757 پرواز و 73741 نفرمسافر بوده است.
•    از 142 پرواز خارجي انجام شده به 11 مسیر خارجي كه توسط 5 شركت هواپیمایي داخلي و 4 شركت هواپیمایي خارجي انجام شده، بیشترین پرواز مربوط به مسیر مشهد - نجف با 31 پرواز و 3645 نفر مسافر بوده است.
•    بیشترین فراوني پروازهای داخلي، در روز یکشنبه بوده است
•    بیشترین فراواني پروازهای خارجي، در روز پنجشنبه بوده است.
*رتبه بندي شركت هاي هواپیمايی داخلی در پروازهاي خروجی:
رتبه بندی شرکتهای هواپیمايی داخلی در پروازهای داخلی: ( 5 رتبه برتر )
ايرتور- كاسپین - زاگرس – وارش - آتا
*رتبه بندی شرکت های هواپیمايی خارجی:
كام اير - قطر- تركیش- (عراقی و فلاي دبی)
*رتبه بندی شرکت های هواپیمايی داخلی و خارجی در پروازهای خارجی:
كام اير - قطر- ماهان- معراج – تركیش.
لازم به ذکر است در حال حاضر 18 شرکت فعال داخلیِ هما، آتا، آسمان، ايرتور، پارس، پويا، تابان، وارِش، ساها، سپهران، فلای پرشیا، قشم، کارون، کاسپین، کیش، ماهان، معراج و زاگرس عملیات پروازی مرتبط با پروازهای داخلی؛  و 9 شرکت خارجی فعال آریانا، ترکیش، کام اير، العراقی، فلای دبی، قطر ایرویز، ارمنیا، الجزیره و کویت ایر پروازهای خارجی را در فرودگاه مشهد انجام می دهند، که در این بین شرکت های داخلی هما، ماهان، معراج و ایران ایر تور نیز در این بخش سهیم هستند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد