خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي بسته بندي و امانات فرودگاه مشهد
آگهي فراخوان شناسايي متقاضي بهره برداري از غرف بسته بندي بار و دفاتر امانات فرودگاه مشهد
 

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی  در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری غرف بسته بندی بار همراه مسافر و دفاتر امانات بار در سالن ترمینال پروازهای داخلی(شماره 1) و ترمینال خروجی پروازهای خارجی (شماره2) در فرودگاه بین المللی مشهد به مدت سه سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب (1358) و آئین‌نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، اجرایی و مدیریتی لازم می‌باشند، دعوت بعمل می‌آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20 /02/1401 ضمن واریز مبلغ 4.000.000 ریال به حساب شبا شماره 180100004001068404006338IR  به نام خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با شناسه پرداخت 318068482280520000000000619202 ، با مراجعه به اداره بازرگانی فرودگاه، به آدرس: فرودگاه مشهد ، مقابل ترمینال پروازهای خارجی شماره2 پلاک 106 ساختمان معاونت اقتصادی و بازرگانی  با ارائه معرفی نامه و فیش واریزی مزبور نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

 

ضمانتنامه شرکت در فراخوان معادل 4.410.000.000 ریال ، در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) یا سپرده نقدی می باشد. مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداکثر) تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 03/ 03/ 1401 به دبیر خانه فرودگاه بین المللی مشهد به آدرس: فرودگاه مشهد، مقابل ترمینال شماره 2، ساختمان شماره 103 می‌باشد. کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه، پاکت رزومه و پاکت درصد حق استفاده پیشنهادی) می‌بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.

 

لازم به ذکر است ارزیابی و شناسائی متقاضی واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شرکت در فراخوان هیچ گونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود.

 

مشخصات محلهای قابل واگذاری، از طریق فرودگاه و سایت مربوطه، به آدرس ذیل، قابل دسترسی خواهد بود.

 

 

 

آدرس سایت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران                                 www.airport.ir

 

اداره کل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد