خبر خبر

برگزاري جلسه کنترل پروژه توسعه ترمينال فرودگاه مشهد
با حضور اسفندياري،عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران ، محمدرضا زحمتکشان مديرکل عمران و توسعه فرودگاه‌ها،مديرکل فرودگاههاي استان، پيمانکار پروژه و مشاور کارفرما، جلسه کنترل پروژه توسعه ترمينال فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد برگزار شد و راهکارها و مرور فرآيندها در جهت به ثمر رسيدن هرچه سريع‌تر اين پروژه تبيين شد.
 

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد: اسفندیاری در این نشست، بر به‌ روزرسانی و جبران عقب ماندگی ها تاکید کرد و مقرر شد که به منظور تحقق برنامه جبرانی اجرای پروژه، همه بخش های اجرایی به برنامه زمان بندی پایبند بوده و حداکثر تلاش جهت جبران عقب ماندگی از برنامه مصوب صورت پذیرد و پیمانکار نیز موظف به اجرای پروژه در هر شرایطی به ‌منظور پایان کار در تاریخ تعیین شده است‌.

 

محمود امانی‌بنی مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی در ادامه این جلسه، ضمن ارایه گزارشی جامع از روند احداث و توسعه ترمینال داخلی، برنامه‌های پیش ‌رو برای تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پروژه را مطرح کرد.

 

وی با اشاره به کار بدون وقفه در این پروژه گفت:به سرانجام رساندن این پروژه برای فرودگاه مشهد بسیار حایز اهمیت است،چرا که افزایش و توسعه زیرساختهای ترمینالی برای پاسخگویی به نیازهای مسافران،گردشگران و زائران روزافزون بارگاه منور رضوی یک اولویت خاص، با عزم و اراده جدی در بین مدیران فرودگاه است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد