اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

جستجو 0.06 ثانیه طول کشید.
ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت
۱
مشهد شاهرود ‌ايران اير ART جمعه ۳۳۹۵ ۱۲:۲۵ ۱۳:۲۵ ۰ ریال
۲
مشهد شاهرود ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۹۵ ۱۲:۰۵ ۱۳:۰۵ ۰ ریال
۳
مشهد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۷ ۱۳:۵۰ ۱۵:۵۵ ۰ ریال
۴
مشهد اردبيل ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۷ ۱۶:۱۵ ۱۸:۱۵ ۰ ریال
۵
مشهد اردبيل ‌ساها B737 چهارشنبه ۱۶۸ ۰۹:۳۰ ۱۱:۲۰ ۰ ریال
۶
مشهد اردبيل ‌ساها B737 يکشنبه ۱۶۸ ۱۰:۱۰ ۱۲:۰۰ ۰ ریال
۷
مشهد زابل ‌قشم اير Foker100 سه شنبه ۱۲۶۶ ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
۸
مشهد زابل ‌قشم اير RJ1H شنبه ۱۲۶۶ ۰۸:۵۵ ۱۰:۱۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
۹
مشهد اراک ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۹۶۰ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰
مشهد اراک ‌آسمان F100 شنبه ۳۹۶۰ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱
مشهد ايلام ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۹۰۲ ۱۰:۵۰ ۱۳:۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ریال
۱۲
مشهد زنجان ‌تابان RJ85 پنجشنبه ۶۲۴۹ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳
مشهد زنجان ‌تابان RJ85 دوشنبه ۶۲۴۹ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۰۷ ۲۰:۴۵ ۲۲:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۵
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۱۵ ۲۲:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۶
مشهد اصفهان ‌قشم اير AR85 دوشنبه ۱۲۸۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۷
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 يکشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۳۵ ۲۲:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸
مشهد اصفهان ‌اترک اير A320 شنبه ۱۹۲۸ ۱۱:۵۰ ۱۳:۱۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۹
مشهد اصفهان ‌قشم اير F100 شنبه ۱۲۸۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۲۰
مشهد اصفهان ‌تابان MD82 جمعه ۶۲۰۳ ۱۴:۳۰ ۱۵:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال