مسیرهای پروازی مسیرهای پروازی

مسير های پروازي فرودگاه بین المللی شهيد هاشمي نژاد مشهد از ابتدای سال 1398

داخلي

خارجی

1

آبادان

1

آدانا

2

اردبيل

2

استانبول

3

اروميه

3

بغداد

4

اصفهان

4

بيروت

5

اهواز

5

بصره

6

ايلام

6

دبي

7

بندرعباس

7

دوحه

8

بوشهر

8

شارجه

9

بيرجند

9

قندهار

10

تبريز

10

كابل

11

تهران(فروردگاه مهرآباد- فرودگاه امام خميني)

11

كويت

12

چابهار

12

لاهور

13

رشت

13

مسقط

14

زابل

14

مزارشريف

15

زاهدان

15

نجف

16

زنجان

16

هرات

17

ساري

 

 

18

شيراز

 

 

19

عسلويه

 

 

20

قشم

 

 

21

كاشان

 

 

22

كرمان

 

 

23

كرمانشاه

 

 

24

كيش

 

 

25

گرگان

 

 

26

ماهشهر

 

 

27

نوشهر

 

 

28

همدان

 

 

29

يزد