اجاره خودرو اجاره خودرو

مسافرين محترم در صورت تمايل ميتوانند از خدمات اجاره خودرو بدون راننده با مراجعه به دفتر شركت در محل محوطه بيروني ترمينال پروازهاي داخلي ( ترمينال 1 ) استفاده نمايند .