ترمینال خروجی پروازهای خارجی ترمینال خروجی پروازهای خارجی

ترمينال 2 ( خروجي پروازهاي خارجي)

مساحت اين ترمينال 21600 متر مربع ميباشد که طی 10 ماهه ابتدای سال 94 پذیرای  يك ميليون و هشتصد هزار نفر از مسافرين و زائرين مضجع منور و ملكوتي حضرت ثامن الحجج (ع) بوده است .