نمایش محتوا نمایش محتوا

غرف فعال ترمينال پروازهـاي ورودی ترمینال 3

مساحت اين ترمينال 10500 متر مربع ميباشد . که طی سال 1398 پذیرای ششصد و نود و شش هزار نفر از مسافرين و زائرين مضجع منور و ملكوتي حضرت ثامن الحجج (ع) بوده است .

نام غرفه

محل استقرار

گل فروشي

سالن عمومي ترمينال 3

ايرانسل

سالن عمومي ترمينال 3

سوپر ماركت

سالن عمومي ترمينال 3

ايرانسل

سالن ترانزيت ( قبل از گيت گمرك) ترمينال 3

رزروهتل آپارتمان

سالن ترانزيت ( قبل از گيت گمرك) ترمينال 3

کلینیک سلامت پوست و مو

سالن ترانزيت ( قبل از گيت گمرك) ترمينال 3

رزروهتل

سالن ترانزيت ( قبل از گيت گمرك) ترمينال 3