ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

14:00

ایران ایرتورIRB905

رشت

نشست پایان دریافت بار

14:05

ساهاIRZ158

چابهار

نشست پایان دریافت بار

15:00

وارشVAR5803

ساری

اعلام ورود

15:25

زاگرسIZG4045

تهران

اعلام ورود

15:45

ایران ایرتورIRB943

اصفهان

طبق برنامه

اخبار فرودگاه
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۶ دی ۱۳۹۷
۲۵ دی ۱۳۹۷

جايگاه دوم فرودگاه مشهد در 9 ماهه ابتدايي سال 97 در جابجايي مسافر و عمليات پروازي

در 9 ماهه ي ابتدايي سال جاري فرودگاه مشهد از حيث تعداد پرواز و اعزام و پذيرش مسافر دومين فرودگاه پرتردد کشور شد
۲۴ دی ۱۳۹۷

جلسه ي نهايي تمرين طرح اضطراري دوسالانه در فرودگاه مشهد برگزار شد

برگزاري نشست نهايي هماهنگي و تمرين طرح اضطراري با حضور دست اندرکاران در فرودگاه مشهد

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی