فرودگاه مشهد - صفحه اصلی

ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

12:55

کاسپینCPN022

تهران

نشست دریافت بار از نقاله

13:20

کاسپینCPN6959

اصفهان

تاخیر

13:50

آسمانIRC3737

آبادان

طبق برنامه

14:00

ایران ایرتورIRB964

تهران

طبق برنامه

14:00

ایران ایرتورIRB905

رشت

طبق برنامه

اخبار فرودگاه
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

احداث محل جديد پارکينگ شبانه روزي تاکسي ها ( جايگاه انتظار) در فرودگاه مشهد

پارکينگ شبانه روزي تاکسي هاي فرودگاه مشهد به بهره برداري رسيد
۱۸ مرداد ۱۳۹۷

حضور مديرکل فرودگاه هاي استان در خبرگزاري ايرنا خراسان رضوي به مناسبت روز خبرنگار

مديرکل فرودگاه هاي استان با حضور در خبرگزاري ايرنا خراسان رضوي روز خبرنگار را به سرپرست و کارمندان تبريک گفت
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

بازديد مديرکل فرودگاه هاي استان از مراحل ساخت و توسعه ي اداره ي ايمني و آتش نشاني فرودگاه مشهد

طرح توسعه ي اداره ي ايمني و آتش نشاني فرودگاه مشهد در حال انجام است

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

صفحه ویژه حج صفحه ویژه حج

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی